TAT (HS) પરિક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો ક્યારથી ફોર્મ ભરાશે

TAT (HS) પરિક્ષાની તારીખ જાહેર, જાણો ક્યારથી ફોર્મ ભરાશે: શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક: ED/MM/e-file/5921/G,તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૩ થી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અને મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એકસલન્સના લક્ષ્યો મુજબ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના હેતુ માટે દ્વિસ્તરીય સ્વરૂપ સાથે ‘શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી(Teacher Aptitude Test TAT)ના આયોજન બાબતે ઠરાવ કરવામાં આવેલ છે.

આ ઠરાવના અનુસંધાને રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૩ ના જાહેરનામાનું બહાર પાડવામાં આવશે. ઉમેદવારો નીચેની વિગતે http://ojas.gujara.gov.in પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ અને નેટ બેંકીગ મારફત ફી ભરી શકશે. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.

આ પરીક્ષાના વિષયો પરીક્ષા ફી, શૈક્ષણિક લાયકાત, કસોટીનું માળખું, અભ્યાસક્રમ, વગેરે બાબતો જાહેરનામા દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેમાં સરકારશ્રી દ્વારા થયેલ વખતોવખતની ઠરાવવાની જોગવાઈ પ્રમાણેની રહેશે. શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવવાના જાહેરનામું તેમજ કસોટી સંબંધિત અન્ય બાબતો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની વેબસાઈટ પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ વયમર્યાદાની વિગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ અંગેની ભરતી પસંદગી સમિતિના નિર્ણય અંતિમ રહેશે. વિગતો કે સતત માહિતગાર થવા માટે sebexam.org વેબસાઈટ જોતા રહેવું.

શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ વયમર્યાદાની વિગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ અંગેની ભરતી પસંદગી સમિતિના નિર્ણય અંતિમ રહેશે. વિગતો કે સતત માહિતગાર થવા માટે sebexam.org વેબસાઈટ જોતા રહેવું.